भारताची सोळावी (१६ वी) लोकसभा जून २०१४ ते जून २०१९ दरम्यान सत्तेवर होती. २०१४ लोकसभा निवडणुकांद्वारे ह्या लोकसभेची निवड केली गेली.

सोळाव्या लोकसभेतील पक्षनिहाय सदस्यबल

सदस्य

संपादन