या पृष्ठासंबंधीचे बदल

हे पृष्ठ एखाद्या विशिष्ट पानाशी, (किंवा एखाद्या विशिष्ट वर्गात असणाऱ्या पानांशी), जोडलेल्या पानांवरील बदल दर्शविते.एखाद्या वर्गातील पाने पाहाण्यासाठी तो वर्ग लिहा आपल्या निरीक्षणसूचीत ही पाने ठळक दिसतील.

अलीकडील बदलांसाठी पर्याय मागील | | | १४ | ३० दिवसांतील ५० | १०० | २५० | ५०० बदल पाहा.

प्रवेश केलेले सदस्य लपवा | अनामिक सदस्य लपवा | माझे बदल लपवा | सांगकामे(बॉट्स) दाखवा | छोटे बदल लपवा | दाखवा पान वर्गीकरण | दाखवा विकिडाटा
०९:३३, ३० नोव्हेंबर २०२३ नंतर केले गेलेले बदल दाखवा.
 
 
 
पृष्ठ नाव:
लघुरूपांची यादी:
वि.डा.
विकिडाटा संपादन
(नवीन पानांची यादी हे सुद्धा पहा)
छो
$1 - छोटे बदल
सां
$1 - सांगकामे(बॉट्स)
(±१२३)
या पानाचा आकार इतक्या बाइटस् ने बदलला
Temporarily watched page

२९ नोव्हेंबर २०२३

  • छो विकिपीडिया १३:०४ +५,३१३संतोष गोरे चर्चा योगदान(Akash murkunde (चर्चा) यांनी केलेले बदल Khirid Harshad यांच्या आवृत्तीकडे पूर्वपदास नेले.) खूणपताका: उलटविले मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
  • विकिपीडिया ११:४६ −५,३१३Akash murkunde चर्चा योगदान(सागवानचि काही वैशिष्टे पाहूया.... जात: 🌱बरमा टिशु कल्चर सगवान🌱 1वर्षात १२ ते १८ फुट उंच वाढते. जनावरे खात नाहीत. मनुष्यबळ जास्त लागत नाही. बारामहीने लागवड करता येते. फांदी नाही एकच खोड व एकच मुळ ( सोठमुळ) पाणी कमी लागते. दोन वर्षात २० ते २२ फुट वाढ होते. २ वर्ष ग्यारींटी व सर्विस. लागवड अंतर ८x९ = १ एकरात मध्ये ६०० रोपे बसतात. शेतीमध्ये किंवा बांधानी धुऱ्यांनी लाऊ शकता. शेती कंपाऊड साठी योग्य. कुठलेही अंतर पिक घेऊ शकता. रोप ओर्डर प्रमाने घरपोहच मिळतील. उत्पादन ८ ते ९ वर्षानी. ८ वर्षात १ झाडापासु) खूणपताका: Reverted अविश्वकोशीय वर्णनात्मकता ? मोठा मजकुर वगळला ? ईमोजी दृश्य संपादन मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन

२३ नोव्हेंबर २०२३