२००९ फ्रेंच ओपन - महिला एकेरी

२००९ फ्रेंच ओपन महिला एकेरी स्पर्धेचा निकाल.

गुणांकन

संपादन

अंतिम फेऱ्या

संपादन
  उप-उपांत्य फेरी उपांत्य फेरी अंतिम फेरी
                                       
  1    दिनारा साफिना  
9    व्हिक्टोरिया अझारेन्का  
     दिनारा साफिना    
  २०    दॉमिनिका सिबुल्कोव्हा    
२०    दॉमिनिका सिबुल्कोव्हा  
       मरिया शारापोव्हा    
       दिनारा साफिना  
     स्वेतलाना कुझ्नेत्सोवा  
       सोराना सिर्स्तेआ 3    
३०    समांथा स्टोसुर    
  ३०    समांथा स्टोसुर
     स्वेतलाना कुझ्नेत्सोवा  
   स्वेतलाना कुझ्नेत्सोवा
     सेरेना विल्यम्स  

पहिला अर्ध

संपादन

विभाग १

संपादन
पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
1    साफिना 6 6    
     केओथावाँग 0 0       1    साफिना ६;    
Q    दियात्चेन्को 2 6 10   Q    दियात्चेन्को    
     योहानसन 6 2 8          साफिना    
     यागोस्तेरा व्हिव्हेस 5 2         २७    पावल्युचेन्कोवा    
     कॉइन 7 6            जुली कॉइन  
     रालुका ओलारु 3 2     27    पावल्युचेन्कोवा    
27    पावल्युचेन्कोवा 6 6         २७    साफिना      
23    क्लेबानोव्हा 2 6 1            रेझाई      
Q    हेर्कॉग 6 4 6     Q    हेर्कॉग  
     सुगियामा 3 2          रेझाई  
     रेझाई 6 6              रेझाई  
Q    लार्चर दि ब्रितो 0 7 7       Q    लार्चर दि ब्रितो    
     साउथ 6 65 5     Q    लार्चर दि ब्रितो  
     कोहेन-अलोरो 1 3     15    झ्हेंग    
15    झ्हेंग 6 6    

विभाग २

संपादन
पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
9    अझारेन्का 6 6    
     व्हिंची 4 2       9    अझारेन्का    
     सालेर्नी 6 1 2        बॅरॉइस    
     बॅरॉइस 3 6 6          अझारेन्का        
Q    म्यूसबर्गर 1 2         २२    सुआरेझ नव्हारो        
     ह्रादेका 6 6            ह्रादेका  
     गॅलोविट्स 1 4     22    सुआरेझ नव्हारो    
22    सुआरेझ नव्हारो 6 6            अझारेन्का      
32    बेनेसोव्हा 7 4            इव्हानोविच      
     गोर्जेस 5 1 r     32    बेनेसोव्हा    
     लेपचेन्को 3 3          कुद्र्याव्त्सेवा    
     कुद्र्याव्त्सेवा 6 6         ३२    बेनेसोव्हा  
     टॅनासुगर्ण 6 5 7          इव्हानोविच    
     पिन 3 7 5          टॅनासुगर्ण  
     एरानी 63 3     8    इव्हानोविच    
8    इव्हानोविच 7 6    

विभाग ३

संपादन
पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
3    व्हि विल्यम्स 6 4 6  
     मॅटेक-सँड्स 1 6 2     3    व्हि विल्यम्स  
     सफारोवा 6 1 6        सफारोवा  
     लिसिकी 2 6 1          व्हि विल्यम्स    
     व्हेस्निना 6 6         २९    झेवे    
     ब्रेमोंड 3 3            व्हेस्निना  
Q    डेंटोनी 3 4     29    झेवे    
29    झेवे 6 6         &२९    झेवे      
20    सिबुल्कोव्हा 6 2 6       २०    सिबुल्कोव्हा      
     बाँडारेन्को 4 6 4     20    सिबुल्कोव्हा    
     फॉरेत्झ 1 6 4        फ्लिपकेन्स    
     फ्लिपकेन्स 6 4 6       २०    सिबुल्कोव्हा  
     पाझेक 1 3              दुल्को    
     दुल्को 6 6            दुल्को
     ग्रेनेफेल्ड 6 6          ग्रेनेफेल्ड  
16    मॉरेस्मो 4 3    

विभाग ४

संपादन
पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
11    पेत्रोव्हा 6 6    
WC    एंब्री 1 2       11    पेत्रोव्हा  
     याकिमोव्हा 6 1 2        शारापोव्हा  
     शारापोव्हा 3 6 6            शारापोव्हा  
WC    सांचेझ 1 1         Q    श्वेदोव्हा  
Q    रुस 6 6       Q    रुस  
Q    श्वेदोव्हा 7 3 6   Q    श्वेदोव्हा    
19    कनेपी 62 6 2            शारापोव्हा      
25    लि 6 6         २५    लि      
     दॉमाचोव्स्का 4 2       25    लि    
WC    ल्वात 6 4 1        बॅसिंझ्की    
     बॅसिंझ्की 4 6 6       २५    लि  
WC    पावलोविच 3 4              गोवोर्त्सोव्हा    
     अमानमुरादोव्हा 6 6            अमानमुरादोव्हा
     गोवोर्त्सोव्हा 6 6          गोवोर्त्सोव्हा  
LL    ओ'ब्रायन 1 1    

दुसरा अर्ध

संपादन

विभाग ५

संपादन
First Round   Second Round   Third Round   Fourth Round
5    यांकोविच 6 6    
     सेत्कोव्स्का 2 3       5    यांकोविच    
     रायबारिकोव्हा 6 2 8        रायबारिकोव्हा    
WC    म्लादेनोविच 1 6 6                   
     ग्रॉथ 6 6                     
WC    लैस्ने 4 3            ग्रॉथ  
LL    डुक मॅरिनो 3 6 6   LL    डुक मॅरिनो    
26    चक्वेताद्झे 6 4 4                 
21    कॉर्नेट                       
     अनी                       
Q    गुलिकसन                     
     सिर्स्तेआ                       
     पिरोन्कोवा 5 2                     
     क्रेबास 7 6            क्रेबास      
     दुशेव्हिना 6 5 1   10    वॉझ्नियाकी        
10    वॉझ्नियाकी 4 7 6  

विभाग ६

संपादन
First Round   Second Round   Third Round   Fourth Round
13    बार्तोली 3 6 6  
     पार्मेंतिये 6 1 3     13    बार्तोली        
     गार्बिन 7 7          गार्बिन        
     मोरिता 5 5                     
     राझानो 6 6                     
     हंटुचोवा 3 3            राझानो      
     माकारोव्हा 2 7 0   18    मेदिना गॅरिग्वेस        
18    मेदिना गॅरिग्वेस 6 5 6                
30    स्टोसुर 6 6                   
     श्याव्होने 4 2       30    स्टोसुर        
     विकमायर 4 6 6        विकमायर        
     उ राद्वान्स्का 6 3 0                 
     डोकिच 3 6 6                   
     स्प्रेम 6 1 2          डोकिच      
Q    शीपर्स 4 3     4    डिमेंटियेवा        
4    डिमेंटियेवा 6 6  

विभाग ७

संपादन
First Round   Second Round   Third Round   Fourth Round
7    कुझ्नेत्सोवा 6 6    
WC    फ्यूरस्टाइन 1 4       7    कुझ्नेत्सोवा        
     वोस्कोबोएव्हा 6 7          वोस्कोबोएव्हा        
     मिर्झा 4 63                     
Q    सेवास्तोवा 6 4 1                   
     झिंक 3 6 6          झिंक      
     डेशी 3 61     28    बॅमर        
28    बॅमर 6 7                   
17    श्नायडर 4 3                   
     कॅ बॉन्डारेन्को 6 6            कॅ बॉन्डारेन्को        
WC    रोगोव्स्का 6 6     WC    रोगोव्स्का        
     किरिलेन्को 4 4                   
     मायर 1 1                     
     कोरिट्सेवा 6 6            कोरिट्सेवा      
     दि लॉस रियोस 3 1     12    अ राद्वान्स्का        
12    अ राद्वान्स्का 6 6    

विभाग ८

संपादन
First Round   Second Round   Third Round   Fourth Round
14    पेनेटा 1 1    
     ग्लाच 6 6            ग्लाच        
     B झाहलावोव्हा स्ट्रिकोव्हा 1 6 7        दॉमिंगेझ लिनो        
     दॉमिंगेझ लिनो 6 4 9                   
     मारा सांतांजेलो 4 2                     
Q    मार्टिच 6 6       Q    मार्टिच      
     निकुलेस्कु 4 6 3   24    अलेक्सांद्रा वॉझ्नियाक        
24    अलेक्सांद्रा वॉझ्नियाक 6 4 6                 
31    पेंग 6 2 4                 
     मार्टिनेझ सांचेझ 1 6 6          मार्टिनेझ सांचेझ        
     कुतुझोवा 6 6          कुतुझोवा        
Q    ओंद्रास्कोवा 2 4                   
     रुआनो पास्क्वाल 6 6                     
     वैदिसोवा 4 3            रुआनो पास्क्वाल      
     झाकोपालोवा 3 7 4   2    से विल्यम्स        
2    से विल्यम्स 6 65 6  

बाह्य दुवे

संपादन