आसनगाव रेल्वे स्थानक

(आसनगाव या पानावरून पुनर्निर्देशित)

आसनगाव हे ठाणे जिल्ह्यातील गाव आहे. हे गाव मुंबई उपनगरी रेल्वेचे एक स्थानक आहे.

आसनगाव
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
वाशिंद
मुंबई उपनगरी रेल्वे: मध्य उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
आटगाव
स्थानक क्रमांक: ३२ मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: ८६ कि.मी.