माटुंगा रेल्वे स्थानक

माटुंगा हे मुंबईच्या मध्य रेल्वे उपनगरीय मार्गावरील एक स्थानक आहे.

माटुंगा
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
दादर
मुंबई उपनगरी रेल्वे: मध्य उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
शीव
स्थानक क्रमांक: मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: ११ कि.मी.