मशीद रेल्वे स्थानक हे मुंबईच्या मध्य रेल्वे (हार्बर) उपनगरीय मार्गावरीलमध्य रेल्वे उपनगरीय मार्गावरील एक स्थानक आहे.

मशीद
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस
मुंबई उपनगरी रेल्वे: मध्य उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
सँडहर्स्ट रोड
स्थानक क्रमांक: मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: कि.मी.
मशीद
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस
मुंबई उपनगरी रेल्वे: हार्बर उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
सँडहर्स्ट रोड
स्थानक क्रमांक: मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: कि.मी.