मुंब्रा रेल्वे स्थानक

मुंब्रा हे मध्य रेल्वेवरील मंद मार्गावरील एक स्थानक आहे. येथे सगळ्या रेल्वेगाड्या थांबतात.