करी रोड रेल्वे स्थानक

मुंबईच्या मध्य रेल्वे उपनगरीय मार्गावरील एक स्थानक

करी रोड हे मुंबईच्या मध्य रेल्वे उपनगरीय मार्गावरील एक स्थानक आहे.

करी रोड
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
चिंचपोकळी
मुंबई उपनगरी रेल्वे: मध्य उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
परळ
स्थानक क्रमांक: मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: कि.मी.