नाहूर हे मुंबईच्या मध्य रेल्वे उपनगरीय मार्गावरील एक स्थानक आहे.

नाहूर
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
भांडुप
मुंबई उपनगरी रेल्वे: मध्य उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
मुलुंड
स्थानक क्रमांक: १७ मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: २९ कि.मी.