आटगाव हे ठाणे जिल्ह्यातील गाव आहे. हे गाव मुंबई उपनगरी रेल्वेचे एक स्थानक आहे.

आटगांव
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
आसनगांव
मुंबई उपनगरी रेल्वे: मध्य उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
तानशेत
स्थानक क्रमांक: ३३ मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: ९५ कि.मी.