कामण रोड रेल्वे स्थानक

कामण रोड हे पालघर जिल्ह्यातील गाव आहे. हे गाव मुंबई उपनगरी रेल्वेचे पनवेल-दिवा-वसई मार्गावरील एक स्थानक आहे.

कामण रोड
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
खारबाव
मुंबई उपनगरी रेल्वे: पनवेल-दिवा-वसई मार्ग उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
जुचंद्र
स्थानक क्रमांक: ११ दिवा जंक्शनपासूनचे अंतर: कि.मी.