तानशेत रेल्वे स्थानक

तानशेत हे ठाणे जिल्ह्यातील गाव आहे. हे गाव मुंबई उपनगरी रेल्वेचे एक स्थानक आहे.

तानशेत
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
आटगांव
मुंबई उपनगरी रेल्वे: मध्य उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
खर्डी
स्थानक क्रमांक: ३४ मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: १०२ कि.मी.