उल्हासनगर रेल्वे स्थानक

उल्हासनगर रेल्वे स्थानक हे ठाणे जिल्ह्यातील शहर आहे. हे गाव मुंबई उपनगरी रेल्वेचे एक स्थानक आहे.

उल्हासनगर
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
विठ्ठलवाडी
मुंबई उपनगरी रेल्वे: मध्य उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
अंबरनाथ
स्थानक क्रमांक: २८ मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: ५७ कि.मी.