आपटा हे रायगड जिल्ह्यातील गाव आहे. हे गाव मुंबई उपनगरी रेल्वेचे पनवेल-रोहा मार्गावरील एक स्थानक आहे.

आपटा
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
रसायनी
मुंबई उपनगरी रेल्वे: हार्बर उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
जिते
स्थानक क्रमांक: २८ मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: ८४ कि.मी.