निळजे हे ठाणे जिल्ह्यातील गाव आहे. हे गाव मुंबई उपनगरी रेल्वेचे पनवेल-दिवा-वसई मार्गावरील एक स्थानक आहे.

निळजे
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
तळोजे पांचनंद
मुंबई उपनगरी रेल्वे: पनवेल-दिवा-वसई मार्ग उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
दातिवली
स्थानक क्रमांक: दिवा जंक्शनपासूनचे अंतर: कि.मी.