शहाड हे ठाणे जिल्ह्यातील मुंबई उपनगरी रेल्वेचे एक स्थानक आहे.

शहाड
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
कल्याण जंक्शन
मुंबई उपनगरी रेल्वे: मध्य उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
आंबिवली
स्थानक क्रमांक: २७ मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: ५७ कि.मी.