खडवली हे ठाणे जिल्ह्यातील गाव आहे. हे गाव मुंबई उपनगरी रेल्वेचे एक स्थानक आहे.

खडवली
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
टिटवाळा
मुंबई उपनगरी रेल्वे: मध्य उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
वाशिंद
स्थानक क्रमांक: ३० मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: ७२ कि.मी.