४ - चार   ही एक संख्या आहे, ती ३  नंतरची आणि  ५  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे.  इंग्रजीत:  4 - four .

→ ४ →
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
चार
१, २, ४
IV
٤
ग्रीक उपसर्ग
tetra-
१००
ऑक्टल

हेक्साडेसिमल
१६
१६
संख्या वैशिष्ट्ये
पूर्ण वर्ग

गुणधर्म

संपादन
संख्येवरील क्रिया
संख्या (x) बेरीज व्यस्त (−x) गुणाकार व्यस्त (१/x) वर्गमूळ (√x) वर्ग (x) घनमूळ (√x) घन (x) क्रमगुणित / फॅक्टोरियल (x!)
-४ ०.२५ १६ १.५८६६६७६८६३८२२९ ६४ २४

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन

भारतीय संस्कृतीत

हे सुद्धा पहा

संपादन