१०,००,००० (संख्या)

(१०००००० (संख्या) या पानावरून पुनर्निर्देशित)


१०,००,००० - दहा लाख   ही एक संख्या आहे, ती ९९९९९९  नंतरची आणि  १०००००१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे.  इंग्रजीत: 1000000 - Ten lakhs, One million . दहा लाखला दशलक्ष, प्रयुत असेही म्हणतात.

1 ते 10 दशलक्षांपर्यंत दहा शक्तींचे व्हिज्युअलायझेशन
हेसुद्धा पाहा: कोटी

मराठीत ज्या संख्येला दशलक्ष किंवा दहा लाख म्हणतात त्या संख्येला भास्कराचार्य प्रयुत म्हणतात तर काही जण(कोण?) नियुत म्हणतात. भास्कराचार्य दहा हजार या संख्येला अयुत म्हणतात. आर्यभटीय व शुक्ल-यजुर्वेद या ग्रंथांत नियुत म्हणजे एक लाख आणि प्रयुत म्हणजे दहा लाख.

९९९९९९→ १०००००० → १०००००१

--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
दहा लाख
ऑक्टल
३६४११००
हेक्साडेसिमल
F४२४०१६

गुणधर्म

संपादन
संख्येवरील क्रिया
संख्या (x) गुणाकार व्यस्त (१/x) वर्गमूळ (√x) वर्ग (x) घनमूळ (√x) घन (x)
१०००००० ०.०००००१ १००० १०००००००००००० = १०१२ ९९.९५३९५८९००३०८७ १०१८
  •   १०००००० =  १०
  • दोन दशलक्ष म्हणजे २०,००,००० (२० लाख)
  • पन्नास दशलक्ष म्हणजे ५,००,००,००० (५ कोटी)
  • सहाशे दशलक्ष म्हणजे ६०,००,००,००० (६० कोटी)
  • एस.आय. उपसर्ग (SI prefix) = mega मेगा

हे सुद्धा पहा

संपादन