हेसुद्धा पाहा: निखर्व


  १०,००,००,००,००० - दहा अब्ज   ही एक संख्या आहे, ती ९,९९,९९,९९,९९९  नंतरची आणि  १०,००,००,००,००१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे.  इंग्रजीत: 10000000000 - Ten billion .


खर्व म्हणजे १०,००,००,००,०००. शंभर हजार लाख किंवा लाख लाख

९९९९९९९९९९→ १०००००००००० → १०००००००००१

--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १०१० १०१२ १०१४ १०१६ १०१८
अक्षरी
दहा अब्ज
हेक्साडेसिमल
२५४०BE४००१६

गुणधर्म

संपादन
संख्येवरील क्रिया
संख्या (x) गुणाकार व्यस्त (१/x) वर्गमूळ (√x) वर्ग (x) घनमूळ (√x) घन (x)
१०००००००००० ०.०००००००००१ १००००० १०२० २१५२.७८१७३४७२४३७ १०३०
  •   १०००००००००० =  १०१०


हे सुद्धा पहा

संपादन