१ - एक   ही पहिली  नैसर्गिक संख्या आहे, ती ०  नंतरची आणि  २  पूर्वीची पूर्णांक संख्या आहे.  इंग्रजीत: 1 - one . एक, एकक, एकता, एकरुप,....

एक या अंकाचा विकास
→ १ →
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
एक
I
١
ग्रीक उपसर्ग
mono 

ऑक्टल

हेक्साडेसिमल
१६

गुणधर्म

संपादन
संख्येवरील क्रिया
संख्या (x) बेरीज व्यस्त (−x) गुणाकार व्यस्त (१/x) वर्गमूळ (√x) वर्ग (x) घनमूळ (√x) घन (x) क्रमगुणित / फॅक्टोरियल (x!)
-१
 • जेव्हा आपण कोणत्याही संख्येला १ ने गुणतो तेव्हा उत्तर तीच संख्या येते.
 • १  ही विषम संख्या आहे.

१ ही मूळ पण नाही आणि संयुक्त पण नाही.

आकडेमोडीचे मूळ कोष्टक

संपादन
गुणाकार १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ ५० १०० १०००
१ x   १० १० १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २० २२ २३ २४ २५ ५० १०० १०००
भागाकार १० ११ १२ १३ १४ १५
  1 0.5   0.25 0.2     0.125   0.1          
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
घातांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
  १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन
 • १ हा हायड्रोजन-Hचा अणु क्रमांक आहे.
 • तर्क आणि इलेक्ट्रॉनिक्स १ मध्ये सत्य दर्शवते.
 • बायनरी संख्या प्रणालीमध्ये फक्त ० आणि १ वापरला जातो.
 • ० म्हणजे भौतिक उपकरण बंद आहे असे दर्शवले जाते.
 • इ.स. १
 • राष्ट्रीय महामार्ग १

भारतीय संस्कृतीत

 • एक : ईश्वर, सूर्य, पृथ्वी, गणपतीचा दात, ब्रह्म
 • संख्या महात्म्य १
 • एकधर्मी
 • प्रतिपदा - १ ली तिथी
 • एक म्हणजे सगुण ब्रह्म किंवा गुण आणि स्वरूप असलेले ब्रह्म यांचे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व.
 • एक ओंकार

हे सुद्धा पहा

संपादन