१२-बारा  ही एक संख्या आहे, ती ११  नंतरची आणि  १३  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 12 - twelve

११→ १२ → १३
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
बारा
१, २, ३, ४, ६, १२
XII
௧௨
十二
١٢
११००
ऑक्टल
१४
हेक्साडेसिमल
C१६
१४४
३.४६४१०२

गुणधर्म संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

भारतीय संस्कृतीत

हे सुद्धा पहा संपादन