वर्ग (गणित)

(वर्ग या पानावरून पुनर्निर्देशित)

कोणत्याही संख्येला त्याच संख्येने गुणले म्हणजे त्या संख्येचा वर्ग मिळतो. कोणत्याही संख्येचा वर्ग धन संख्याच असतो.

४ गुणले ४ = १६

१६ हा ४चा वर्ग आहे

वर्ग
१६
२५
३६
४९
६४
८१
१० १००