११ - अकरा   ही एक संख्या आहे, ती १०  नंतरची आणि  १२  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे.  इंग्रजीत:  11 - eleven .

१०→ ११ → १२
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
अकरा
१, ११
XI
௧௧
十一
١١
ग्रीक उपसर्ग
undec
१०११
ऑक्टल
१३
हेक्साडेसिमल
B१६
१२१
३.३१६६२४७९
संख्या वैशिष्ट्ये
मूळ संख्या

गुणधर्मसंपादन करा

संख्येवरील क्रिया
संख्या (x) बेरीज व्यस्त (−x) गुणाकार व्यस्त (१/x) वर्गमूळ (√x) वर्ग (x) घनमूळ (√x) घन (x) क्रमगुणित / फॅक्टोरियल (x!)
११ -११ ०.०९०९०९०९०९०९०९०९ ३.३१६६२४७९०३५५४ १२१ २.२२२२०३१७७०२४०३ १३३१ ३९९१६८००

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

भारतीय संस्कृतीत

हे सुद्धा पहासंपादन करा