१०,००,००,००० (संख्या)

(१०००००००० (संख्या) या पानावरून पुनर्निर्देशित)
हेसुद्धा पाहा: अब्ज


१०,००,००,००० - दहा कोटी   ही एक संख्या आहे, ती ९,९९,९९,९९९  नंतरची आणि  १०,००,००,००१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे.  इंग्रजीत: 100000000 - Ten crores, One hundred million .

दहा कोटीला  दशकोटी, दहा करोड़ असेही म्हणतात.
९९९९९९९९→ १०००००००० → १०००००००१

--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
दहा कोटी
ऑक्टल
५७५३६०४००
हेक्साडेसिमल
५F५E१००१६

गुणधर्म

संपादन
संख्येवरील क्रिया
संख्या (x) गुणाकार व्यस्त (१/x) वर्गमूळ (√x) वर्ग (x) घनमूळ (√x) घन (x)
१०००००००० ०.०००००००१ १०००० १०००००००००००००००० = १०१६ ४६३.८७३९६६७५६०३१ १०२४
  •   १०००००००० =  १०

हे सुद्धा पहा

संपादन