अब्ज (Billion/बिलियन) म्हणजे १०० कोटी.

  • १ अब्ज = १,००,००,००,०००
  • अर्बुद - १०००,००,००० एक हजार लाख

प्रतिशब्दसंपादन करा