१,००,००,००० (संख्या)

(१००००००० (संख्या) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

१,००,००,००० - एक कोटी   ही एक संख्या आहे, ती ९९,९९,९९९  नंतरची आणि  १,००,००,००१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे.  इंग्रजीत: 10000000 - One crore, Ten million . एक कोटीला करोड असेही म्हणतात. १ कोटी म्हणजे १० दशलक्ष. कोटीला हिंदीत करोड़ व इंग्रजीत Crore म्हणतात.

९९९९९९९→ १००००००० → १००००००१

--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
एक कोटी
ऑक्टल
४६११३२००
हेक्साडेसिमल
९८९६८०१६

गुणधर्म

संपादन
संख्येवरील क्रिया
संख्या (x) गुणाकार व्यस्त (१/x) वर्गमूळ (√x) वर्ग (x) घनमूळ (√x) घन (x)
१००००००० ०.००००००१ ३१६२.२७७६६०१६८३८ १०००००००००००००० = १०१४ २१५.३२७७४८८११०९९ १०२१
  •   १००००००० =  १०
  •  एक कोटी =  १०० लाख
  • १ कोटी = १,००,००,०००.
  • १०० कोटी = १ अब्ज.

हे सुद्धा पहा

संपादन