१,००,००० (संख्या)

(१००००० (संख्या) या पानावरून पुनर्निर्देशित)
हेसुद्धा पाहा: दसलक्ष


१,००,००० - एक लाख   ही एक संख्या आहे, ती ९९,९९९  नंतरची आणि  १,००,००१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे.लक्ष किंवा लाख (१,००,०००) हा मूळ संस्कृत शब्द: लक्ष पासून घेतला आहे. भारतीय संख्या पद्धतीत दहाच्या प्रत्येक वर्गास (१० पासून १०१७) नाव आहे.  इंग्रजीत: 100000 - One lakh, One hundred thousand . एक लाखला लक्ष असेही म्हणतात. नियुत म्हणजे एक लाख.

९९९९९→ १००००० → १००००१

--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
एक लाख
ऑक्टल
३०३२४०
हेक्साडेसिमल
१८६A०१६

गुणधर्म

संपादन
संख्येवरील क्रिया
संख्या (x) गुणाकार व्यस्त (१/x) वर्गमूळ (√x) वर्ग (x) घनमूळ (√x) घन (x)
१००००० ०.००००१ ३१६.२२७७६६०१६८३८ १०००००००००० = १०१० ४६.३९८०७८९९८२१२५ १०१५
  •   १००००० =  १०
  •   एक लाख =  १०० हजार

हे सुद्धा पहा

संपादन