४०-चाळीस  ही एक संख्या आहे, ती ३९  नंतरची आणि  ४१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 40 - forty.

३९→ ४० → ४१
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
चाळीस
१, २, ४, ५, ८, १०, २०, ४०
XL
௪0
四十
٤٠
१०१०००
ऑक्टल
५०
हेक्साडेसिमल
२८१६
१६००
६.३२४५५५

गुणधर्म

संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन