आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक

एका देशातून दुसऱ्या देशातील बतार(लॅन्डलाइन)टेलिफोनवर फोन करायचा असेल तर, त्या विदेशी स्थानिक दूरध्वनी क्रमांकाच्या आधी एक संकेतांक जोडावा लागतो. त्या संकेतांकांची ही यादी :

आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक

बाह्य दुवे संपादन