विषम संख्या

(विषम (संख्या) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

ज्या पूर्णांक संख्येला २ ने भाग जात नाही अशी संख्या विषम संख्या होय, उदा. -१,१, ३, ५, ६,....

हे सुद्धा पहा संपादन करा