१८-अठरा  ही एक संख्या आहे, ती १७  नंतरची आणि  १९  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 18 - eighteen

१७→ १८ → १९
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
अठरा
१, २, ३, ६, ९, १८
XVIII
௧௮
十八
١٨
१००१०
ऑक्टल
२२
हेक्साडेसिमल
१२१६
३२४
४.२४२६४१

गुणधर्म संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

भारतीय संस्कृतीत

हे सुद्धा पहा संपादन