२५-पंचवीस  ही एक संख्या आहे, ती २४  नंतरची आणि  २६  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 25 - twenty-five.

२४→ २५ → २६
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
पंचवीस
१, ५, २५
XXV
௨௫
二十五
٢٥
११००१
ऑक्टल
३१
हेक्साडेसिमल
१९१६
६२५
संख्या वैशिष्ट्ये
पूर्ण वर्ग

गुणधर्म

संपादन


वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन