३ - तीन   ही एक संख्या आहे, ती २  नंतरची आणि  ४  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे.  इंग्रजीत:  3 - three .

→ ३ →
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
तीन
१,३
III
٣
ग्रीक उपसर्ग
tri
११
ऑक्टल

हेक्साडेसिमल
१६
१.७३२०५०८०८
संख्या वैशिष्ट्ये
प्रथम विषम मूळ संख्या

गुणधर्म

संपादन
संख्येवरील क्रिया
संख्या (x) बेरीज व्यस्त (−x) गुणाकार व्यस्त (१/x) वर्गमूळ (√x) वर्ग (x) घनमूळ (√x) घन (x) क्रमगुणित / फॅक्टोरियल (x!)
-३ ०.३३३३३३३३३३३३३३३ १.७३२०५०८०७५६८८८ १.४४१७२१५०९३०१९४ २७


वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन

भारतीय संस्कृतीत

 • तृतीया ३ री तिथी
 • त्रिदेव
 • तीन अंगे (प्राणायामाची)- पूरक, कुंभक, रेचक
 • तीन अवस्था (देहाच्या)- बाल्य, तारुण्य, वार्धक्य
 • तीन ऋतु- उन्हाळा पावसाळा, हिवाळा
 • तीन काळ- सकाळ, दुपार, संध्याकाळ; भूतकाळ वर्तमानकाळ, भविष्यकाळ
 • तीन गण- देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण
 • तीन देव- ब्रह्मा, विष्णू, महेश (यांना त्रिमूर्ती किंवा त्रिदेव सुद्धा म्हणतात.)
 • तीन लोक - स्वर्ग, मृत्यू, पाताळ
 • तीन गुण - सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण
 • तीन गुण(काव्याचे)- उपमा, अर्थगौरव, पदलालित्य
 • तीन गुण वाङ्मयातले- माधुर्य, ओज, प्रसाद
 • तीन गोष्टी, परत न येणाऱ्या- सुटलेला बाण, बोललेला शब्द, गेलेली अब्रू
 • तीन दुःख - दैहिक दुःख, दैवी दुःख, भौतिक दु"ख
 • त्रिफळा - बेहडा, हिरडा आणि आवळकाठी (यांचे एकत्रित चूर्ण)

हे सुद्धा पहा

संपादन