मुख्य मेनू उघडा

फेब्रुवारी २६ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील ५७ वा किंवा लीप वर्षात ५७ वा दिवस असतो.


अनुक्रमणिका

ठळक घटनासंपादन करा

चौथे शतकसंपादन करा

एकोणिसावे शतकसंपादन करा

विसावे शतकसंपादन करा

एकविसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा

  • मुक्ती दिन - कुवैत
  • राष्ट्रीय महिला आरोग्य दिवस

बाह्य दुवेसंपादन करा