फेब्रुवारी १९

दिनांक

ठळक घटनासंपादन करा

दुसरे शतकसंपादन करा

सातवे शतकसंपादन करा

चौदावे शतकसंपादन करा

सतरावे शतकसंपादन करा

एकोणिसावे शतकसंपादन करा

विसावे शतकसंपादन करा

  • १९८६ - भारतात पहिल्यांदा संगणकीकृत रेल्वे आरक्षण टिकटाची सुरुवात झाली.
  • १९९३ - हैतीजवळ समुद्रात जहाज बुडुन १,५०० मृत्युमुखी.

एकविसावे शतकसंपादन करा

  • २००३ - भारतात तंबाखू उत्पादनांच्या जाहिरातींवर संपूर्णपणे बंदी घातली गेली.

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा

फेब्रुवारी १७ - फेब्रुवारी १८ - फेब्रुवारी १९ - फेब्रुवारी २० - फेब्रुवारी २१ - (फेब्रुवारी महिना)