फेब्रुवारी १९

दिनांक

ठळक घटना

संपादन

दुसरे शतक

संपादन

सातवे शतक

संपादन

चौदावे शतक

संपादन

सतरावे शतक

संपादन

एकोणिसावे शतक

संपादन

विसावे शतक

संपादन
  • १९८६ - भारतात पहिल्यांदा संगणकीकृत रेल्वे आरक्षण टिकटाची सुरुवात झाली.
  • १९९३ - हैतीजवळ समुद्रात जहाज बुडुन १,५०० मृत्युमुखी.

एकविसावे शतक

संपादन
  • २००३ - भारतात तंबाखू उत्पादनांच्या जाहिरातींवर संपूर्णपणे बंदी घातली गेली.

मृत्यू

संपादन

प्रतिवार्षिक पालन

संपादन

फेब्रुवारी १७ - फेब्रुवारी १८ - फेब्रुवारी १९ - फेब्रुवारी २० - फेब्रुवारी २१ - (फेब्रुवारी महिना)