फेब्रुवारी १९

दिनांक

ठळक घटना संपादन

दुसरे शतक संपादन

सातवे शतक संपादन

चौदावे शतक संपादन

सतरावे शतक संपादन

एकोणिसावे शतक संपादन

विसावे शतक संपादन

  • १९८६ - भारतात पहिल्यांदा संगणकीकृत रेल्वे आरक्षण टिकटाची सुरुवात झाली.
  • १९९३ - हैतीजवळ समुद्रात जहाज बुडुन १,५०० मृत्युमुखी.

एकविसावे शतक संपादन

  • २००३ - भारतात तंबाखू उत्पादनांच्या जाहिरातींवर संपूर्णपणे बंदी घातली गेली.

जन्म संपादन

मृत्यू संपादन

प्रतिवार्षिक पालन संपादन

फेब्रुवारी १७ - फेब्रुवारी १८ - फेब्रुवारी १९ - फेब्रुवारी २० - फेब्रुवारी २१ - (फेब्रुवारी महिना)