मुख्य मेनू उघडा


डिसेंबर १५ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील ३४९ वा किंवा लीप वर्षात ३५० वा दिवस असतो.


अनुक्रमणिका

ठळक घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

सहावे शतकसंपादन करा

सातवे शतकसंपादन करा

तेरावे शतकसंपादन करा

अठरावे शतकसंपादन करा

विसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा

  • जागतिक चहा दिन

बाह्य दुवेसंपादन करा