डिसेंबर १२ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील ३४५ वा किंवा लीप वर्षात ३४६ वा दिवस असतो.


ठळक घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

सातवे शतकसंपादन करा

अकरावे शतकसंपादन करा

अठरावे शतकसंपादन करा

विसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा

  • केन्या - स्वातंत्र्य दिन.
  • स्वदेशी दिन

बाह्य दुवेसंपादन करा
डिसेंबर १० - डिसेंबर ११ - डिसेंबर १२ - डिसेंबर १३ - डिसेंबर १४ - (डिसेंबर महिना)