डिसेंबर २९ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील ३६३ वा किंवा लीप वर्षात ३६४ वा दिवस असतो.


ठळक घटना व घडामोडी संपादन करा

एकोणिसावे शतक संपादन करा

विसावे शतक संपादन करा

एकविसावे शतक संपादन करा

जन्म संपादन करा

मृत्यू संपादन करा

प्रतिवार्षिक पालन संपादन करा

बाह्य दुवे संपादन कराडिसेंबर २७ - डिसेंबर २८ - डिसेंबर २९ - डिसेंबर ३० - डिसेंबर ३१ - (डिसेंबर महिना)