रेडिओ

(रेडियो या पानावरून पुनर्निर्देशित)

रेडिओ हा मुळातच आधुनिक काळातील एक प्रभावी जनसंपर्क साधन बनले आहे.