मुख्य मेनू उघडा

युरोपियन सांस्कृतिक राजधानी

Karte Kulturhauptstadt Europas.png
फिनलंडमधील तुर्कू ही २०११ सालामधील युरोपियन सांस्कृतिक राजधानी आहे.
तालिन ही एस्टोनियाची राजधानी देखील २०११ सालामधील युरोपियन सांस्कृतिक राजधानी आहे.

युरोपियन सांस्कृतिक राजधानी हे युरोपियन संघाने दरवर्षी नियुक्त केलेले युरोपामधील एक शहर आहे. एका वर्षासाठी नियुक्त झालेल्या ह्या शहरामध्ये त्या वर्षी युरोपियन संस्कृतीचे प्रदर्शन करणारे सोहळे व समारंभांचे आयोजन केले जाते.

युरोपियन सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव १९८५ साली मांडण्यात आला व तेव्हापासून दरवर्षी युरोपामधील एक वा अनेक शहरांना सांस्कृतिक राजधानीचा खिताब दिला जातो.

सांस्कृतिक राजधान्यांची यादीसंपादन करा

 
 Athens (1985)
 
 Florence (1986)
 
 Berlin (1988)
 
 Glasgow (1990)
 
 Madrid (1992)
 
 Thesaloniki (1997)
 
 Genoa (2004)
 
 Sibiu (2007)
 
 Liverpool (2008)

बाह्य दुवेसंपादन करा