तुर्कस्तानचे प्रांत

तुर्कस्तान देश एकूण ८१ प्रांतांमध्ये (तुर्की: vilayet) विभागला गेला आहे. बव्हंशी प्रांतांची नावे राजधानीच्या शहरांपासूनच घेण्यात आली आहेत.

तुर्कस्तानच्या प्रजासत्ताकामधील प्रांत
वाहन नोंदणी कोड नाव क्षेत्रफळ (किमी²) २००० लोकसंख्या २००७ लोकसंख्या २००७ घनता (/किमी²) राजधानी राजधानी लोकसंख्या प्रदेश
01 अदना 14,045.56 1,854,270 2,006,650 143 अदना 1,130,710 भूमध्य
02 आद्यामान 7,606.16 623,811 582,762 77 आद्यामान 178,538 आग्नेय अनातोलिया
03 आफ्योनकाराहिसार 14,718.63 812,416 701,572 48 आफ्योनकाराहिसार 128,516 एजियन
04 आर 11,498.67 528,744 539,879 47 आर 79,764 पूर्व अनातोलिया
05 अमास्या 5,703.78 365,231 328,674 58 अमास्या 74,393 काळा समुद्र
06 अंकारा 25,401.94 4,007,860 4,466,756 176 अंकारा 3,203,362 मध्य अनातोलिया
07 अंताल्या 20,790.56 1,719,751 1,789,295 86 अंताल्या 603,190 भूमध्य
08 आर्त्विन 7,367.10 191,934 168,092 23 आर्त्विन 25,500 काळा समुद्र
09 आय्दन 7,904.43 950,757 946,971 120 आय्दन 143,267 एजियन
10 बाल्केसिर 14,472.73 1,076,347 1,118,313 77 बाल्केसिर 215,436 मार्मारा
11 बिलेचिक 4,306.77 194,326 203,777 47 बिलेचिक 49,700 मार्मारा
12 बिंगोल 8,253.51 253,739 251,552 30 बिंगोल 68,876 पूर्व अनातोलिया
13 बित्लिस 7,094.50 388,678 327,886 46 बित्लिस 46,200 पूर्व अनातोलिया
14 बोलू 8,323.39 270,654 270,417 32 बोलू 84,565 काळा समुद्र
15 बुर्दुर 7,134.95 256,803 251,181 35 बुर्दुर 63,363 भूमध्य
16 बुर्सा 10,886.38 2,125,140 2,439,876 224 बुर्सा 1,194,687 मार्मारा
17 चनाक्काले 9,950.43 464,975 476,128 48 चनाक्काले 75,810 मार्मारा
18 चांकर 7,491.89 270,355 174,012 23 चांकर 62,508 मध्य अनातोलिया
19 चोरुम 12,796.21 597,065 549,828 43 चोरुम 161,321 काळा समुद्र
20 देनिझ्ली 11,804.19 950,757 946,971 80 देनिझ्ली 275,480 एजियन
21 दियाबाकर 15,204.01 1,362,708 1,460,714 96 दियाबाकर 545,983 आग्नेय अनातोलिया
22 एदिर्ने 6,097.91 402,606 396,462 65 एदिर्ने 119,298 मार्मारा
23 एलाझग 9,281.45 569,616 541,258 58 एलाझग 266,495 पूर्व अनातोलिया
24 एर्झिंजान 11,727.55 316,841 213,538 18 एर्झिंजान 107,175 पूर्व अनातोलिया
25 एर्झुरुम 25,330.90 937,389 784,941 31 एर्झुरुम 361,235 पूर्व अनातोलिया
26 एस्किशेहिर 13,902.03 706,009 724,849 52 एस्किशेहिर 482,793 मध्य अनातोलिया
27 गाझियान्तेप 6,844.84 1,285,249 1,560,023 228 गाझियान्तेप 853,513 आग्नेय अनातोलिया
28 गिरेसुन 6,831.58 523,819 417,505 61 गिरेसुन 83,636 काळा समुद्र
29 ग्युमुशाने 6,437.01 186,953 130,825 20 ग्युमुशाने 31,000 काळा समुद्र
30 हक्कारी 7,178.88 236,581 246,469 34 हक्कारी 58,145 पूर्व अनातोलिया
31 हाताय 5,831.36 1,253,726 1,386,224 238 अंताक्या 144,910 भूमध्य
32 इस्पार्ता 8,871.08 513,681 419,845 47 इस्पार्ता 148,496 भूमध्य
33 मेर्सिन 15,512.25 1,651,400 1,595,938 103 मेर्सिन 537,842 भूमध्य
34 इस्तंबूल 5,315.33 10,018,735 12,573,836 2,366 इस्तंबूल 8,803,468 मार्मारा
35 इझ्मिर 12,015.61 3,370,866 3,739,353 311 इझ्मिर 2,232,265 एजियन
36 कार्स 10,139.09 325,016 312,205 31 कार्स 78,473 पूर्व अनातोलिया
37 कास्तामोनू 13,157.98 375,476 360,366 27 कास्तामोनू 64,606 काळा समुद्र
38 कायसेरी 17,109.33 1,060,432 1,165,088 68 कायसेरी 536,392 मध्य अनातोलिया
39 कर्क्लारेली 6,299.78 328,461 333,256 53 कर्क्लारेली 53,221 मार्मारा
40 किर्शेहिर 6,530.32 253,239 223,170 34 किर्शेहिर 88,105 मध्य अनातोलिया
41 कोचेली 3,625.29 1,206,085 1,437,926 397 इझ्मित 195,699 मार्मारा
42 कोन्या 40,813.52 2,192,166 1,959,082 48 कोन्या 742,690 मध्य अनातोलिया
43 कुताह्या 12,013.57 656,903 583,910 49 कुताह्या 166,665 एजियन
44 मलात्या 12,102.70 853,658 722,065 60 मलात्या 381,081 पूर्व अनातोलिया
45 मनिसा 13,228.50 1,260,169 1,319,920 100 मनिसा 214,345 एजियन
46 काहरामानमराश 14,456.74 1,002,384 1,004,414 69 काहरामानमराश 326,198 भूमध्य
47 मार्दिन 8,806.04 705,098 745,778 85 मार्दिन 65,072 आग्नेय अनातोलिया
48 मुला 12,949.21 715,328 766,156 59 मुला 62,600 एजियन
49 मुश 8,067.16 453,654 405,509 50 मुश 67,927 पूर्व अनातोलिया
50 नेवशेहिर 5,391.64 309,914 280,058 52 नेवशेहिर 67,864 मध्य अनातोलिया
51 नीदे 7,365.29 348,081 331,677 45 नीदे 78,088 मध्य अनातोलिया
52 ओर्दू 5,952.49 887,765 715,409 120 ओर्दू 112,525 काळा समुद्र
53 रिझे 3,921.98 365,938 316,252 81 रिझे 78,144 काळा समुद्र
54 सकार्या 4,880.19 756,168 835,222 171 अदापाझार 283,752 मार्मारा
55 साम्सुन 9,364.10 1,209,137 1,228,959 131 साम्सुन 363,180 काळा समुद्र
56 सीर्त 5,473.29 263,676 291,528 53 सीर्त 98,281 आग्नेय अनातोलिया
57 सिनोप 5,816.55 225,574 198,412 34 सिनोप 38,600 काळा समुद्र
58 सिवास 28,567.34 755,091 638,464 22 सिवास 251,776 मध्य अनातोलिया
59 तेकिर्दा 6,342.30 623,591 728,396 115 तेकिर्दा 107,191 मार्मारा
60 तोकात 10,072.62 828,027 620,722 62 तोकात 113,100 काळा समुद्र
61 त्राब्झोन 4,664.04 975,137 740,569 159 त्राब्झोन 214,949 काळा समुद्र
62 तुंजेली 7,685.66 93,584 84,022 11 तुंजेली 32,800 पूर्व अनातोलिया
63 शानलुर्फा 19,336.21 1,443,422 1,523,099 79 शानलुर्फा 385,588 आग्नेय अनातोलिया
64 उशाक 5,363.09 322,313 334,115 62 उशाक 137,001 एजियन
65 वान 19,414.14 877,524 979,671 50 वान 284,464 पूर्व अनातोलिया
66 योझ्गात 14,074.09 682,919 492,127 35 योझ्गात 73,930 मध्य अनातोलिया
67 झोंगुल्दाक 3,309.86 615,599 615,890 186 झोंगुल्दाक 104,276 काळा समुद्र
68 अक्साराय 7,965.51 396,084 366,109 46 अक्साराय 129,949 मध्य अनातोलिया
69 बायबुर्त 3,739.08 97,358 76,609 20 बायबुर्त 35,400 काळा समुद्र
70 करामान 8,868.90 243,210 226,049 25 करामान 105,384 मध्य अनातोलिया
71 करक्काले 4,569.76 383,508 280,234 61 करक्काले 205,078 मध्य अनातोलिया
72 बात्मान 4,659.21 456,734 472,487 101 बात्मान 246,678 आग्नेय अनातोलिया
73 शर्नाक 7,151.57 353,197 416,001 58 शर्नाक 52,743 आग्नेय अनातोलिया
74 बार्तन 2,080.36 184,178 182,131 88 बार्तन 55,600 काळा समुद्र
75 अर्दाहान 4,967.63 133,756 112,721 23 अर्दाहान 18,300 पूर्व अनातोलिया
76 इदिर 3,587.81 168,634 181,866 51 इदिर 59,880 पूर्व अनातोलिया
77 यालोवा 850.46 168,593 181,758 214 यालोवा 70,118 मार्मारा
78 काराबुक 4,108.80 225,102 218,463 53 काराबुक 108,000 काळा समुद्र
79 किलिस 1,427.76 114,724 118,457 83 किलिस 70,670 आग्नेय अनातोलिया
80 ओस्मानिये 3,195.99 458,782 452,880 142 ओस्मानिये 173,977 भूमध्य
81 दुझ 2,592.95 314,266 323,328 125 दुझ 56,649 काळा समुद्र