इझ्मित तुर्कस्तानमधील एक शहर आहे. याचे जुने नाव निकोमेदिया असे होते.