मुख्य मेनू उघडा

एलाझग (तुर्की: Elazığ ili) हा तुर्कस्तान देशामधील एक प्रांत आहे. तुर्कस्तानच्या पूर्व भागात वसलेल्या ह्या प्रांताची लोकसंख्या सुमारे ५.५ लाख आहे. एलाझग ह्याच नावाचे शहर ह्या प्रांताची राजधानी आहे.

एलाझग प्रांत
Elâzığ ili
तुर्कस्तानचा प्रांत

एलाझग प्रांतचे तुर्कस्तान देशाच्या नकाशातील स्थान
एलाझग प्रांतचे तुर्कस्तान देशामधील स्थान
देश तुर्कस्तान ध्वज तुर्कस्तान
राजधानी एलाझग
क्षेत्रफळ ९,१५३ चौ. किमी (३,५३४ चौ. मैल)
लोकसंख्या ५,५२,६४६
घनता ६० /चौ. किमी (१६० /चौ. मैल)
आय.एस.ओ. ३१६६-२ TR-23
संकेतस्थळ elazig.gov.tr
एलाझग प्रांतामधील जिल्ह्यांचा विस्तृत नकाशा (तुर्की भाषा)

बाह्य दुवेसंपादन करा