आंतरराष्ट्रीय कालविभाग

जगात स्थानिक प्रमाणवेळेसाठी खालील महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय कालविभाग अस्तित्त्वात आहेत:

जगातील आंतरराष्ट्रीय कालविभाग


यूटीसी - ११:००संपादन करा

यूटीसी - १०:००संपादन करा

यूटीसी - ९:००संपादन करा

यूटीसी - ८:०० (पॅसिफिक प्रमाणवेळ)संपादन करा

यूटीसी - ७:०० (माउंटन प्रमाणवेळ)संपादन करा

यूटीसी - ६:०० (सेंट्रल प्रमाणवेळ)संपादन करा

यूटीसी - ५:०० (इस्टर्न प्रमाणवेळ)संपादन करा

यूटीसी - ४:३०संपादन करा

यूटीसी - ४:००संपादन करा

यूटीसी - ३:३०संपादन करा

यूटीसी - ३:००संपादन करा

यूटीसीसंपादन करा

यूटीसी + १:००संपादन करा

यूटीसी + २:००संपादन करा

यूटीसी + ३:००संपादन करा

यूटीसी + ३:३०संपादन करा

यूटीसी + ४:००संपादन करा

यूटीसी + ४:३०संपादन करा

यूटीसी + ५:००संपादन करा

यूटीसी + ५:३० (भारतीय प्रमाणवेळ)संपादन करा

यूटीसी + ५:४५संपादन करा

यूटीसी + ६:००संपादन करा

यूटीसी + ६:३०संपादन करा

यूटीसी + ७:००संपादन करा

यूटीसी + ८:००संपादन करा

यूटीसी + ८:३०संपादन करा

यूटीसी + ९:००संपादन करा

यूटीसी + ९:३०संपादन करा

यूटीसी + १०:००संपादन करा

यूटीसी + १२:००संपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा