आंतरराष्ट्रीय कालविभाग

जगात स्थानिक प्रमाणवेळेसाठी खालील महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय कालविभाग अस्तित्त्वात आहेत:

जगातील आंतरराष्ट्रीय कालविभाग


यूटीसी - ११:०० संपादन

यूटीसी - १०:०० संपादन

यूटीसी - ९:०० संपादन

यूटीसी - ८:०० (पॅसिफिक प्रमाणवेळ) संपादन

यूटीसी - ७:०० (माउंटन प्रमाणवेळ) संपादन

यूटीसी - ६:०० (सेंट्रल प्रमाणवेळ) संपादन

यूटीसी - ५:०० (इस्टर्न प्रमाणवेळ) संपादन

यूटीसी - ४:३० संपादन

यूटीसी - ४:०० संपादन

यूटीसी - ३:३० संपादन

यूटीसी - ३:०० संपादन

यूटीसी संपादन

यूटीसी + १:०० संपादन

यूटीसी + २:०० संपादन

यूटीसी + ३:०० संपादन

यूटीसी + ३:३० संपादन

यूटीसी + ४:०० संपादन

यूटीसी + ४:३० संपादन

यूटीसी + ५:०० संपादन

यूटीसी + ५:३० (भारतीय प्रमाणवेळ) संपादन

यूटीसी + ५:४५ संपादन

यूटीसी + ६:०० संपादन

यूटीसी + ६:३० संपादन

यूटीसी + ७:०० संपादन

यूटीसी + ८:०० संपादन

यूटीसी + ८:३० संपादन

यूटीसी + ९:०० संपादन

यूटीसी + ९:३० संपादन

यूटीसी + १०:०० संपादन

यूटीसी + १२:०० संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन