आंतरराष्ट्रीय कालविभाग

जगात स्थानिक प्रमाणवेळेसाठी खालील महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय कालविभाग अस्तित्त्वात आहेत:

जगातील आंतरराष्ट्रीय कालविभाग


यूटीसी - ११:०० संपादन करा

यूटीसी - १०:०० संपादन करा

यूटीसी - ९:०० संपादन करा

यूटीसी - ८:०० (पॅसिफिक प्रमाणवेळ) संपादन करा

यूटीसी - ७:०० (माउंटन प्रमाणवेळ) संपादन करा

यूटीसी - ६:०० (सेंट्रल प्रमाणवेळ) संपादन करा

यूटीसी - ५:०० (इस्टर्न प्रमाणवेळ) संपादन करा

यूटीसी - ४:३० संपादन करा

यूटीसी - ४:०० संपादन करा

यूटीसी - ३:३० संपादन करा

यूटीसी - ३:०० संपादन करा

यूटीसी संपादन करा

यूटीसी + १:०० संपादन करा

यूटीसी + २:०० संपादन करा

यूटीसी + ३:०० संपादन करा

यूटीसी + ३:३० संपादन करा

यूटीसी + ४:०० संपादन करा

यूटीसी + ४:३० संपादन करा

यूटीसी + ५:०० संपादन करा

यूटीसी + ५:३० (भारतीय प्रमाणवेळ) संपादन करा

यूटीसी + ५:४५ संपादन करा

यूटीसी + ६:०० संपादन करा

यूटीसी + ६:३० संपादन करा

यूटीसी + ७:०० संपादन करा

यूटीसी + ८:०० संपादन करा

यूटीसी + ८:३० संपादन करा

यूटीसी + ९:०० संपादन करा

यूटीसी + ९:३० संपादन करा

यूटीसी + १०:०० संपादन करा

यूटीसी + १२:०० संपादन करा

हे सुद्धा पहा संपादन करा