हा लेख अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यातील शहराबद्दल आहे. मायामीच्या इतर उपयोगांसाठी पहा - मायामी (निःसंदिग्धीकरण).

Miami collage 20110330.jpg

मायामी हे अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यातील एक प्रमुख शहर आहे.