फिफा विश्वचषक पात्र संघ

इतिहाससंपादन करा

१९३४ ते २०१० पात्र संघांची यादीसंपादन करा

संघ सा वि सम हा गोके गोझा गुण
  मेक्सिको १४१ ९२ २८ २१ ३७६ १०४ ३०४
  कोस्टा रिका १४० ६८ ३४ ३८ २४३ १५३ २३८
  नेदरलँड्स १०५ ६७ २२ १६ २४१ ७६ २२३
  युगोस्लाव्हिया (१९३४–१९९०)
  FR Yugoslavia (१९९८–२००२)
  Serbia & Montenegro (२००६)
  सर्बिया (२०१०–)
१०८ ६५ २६ १७ २३१ ९३ २२१
  स्पेन ९९ ६६ २२ ११ २२६ ७० २२०
  सोव्हियेत संघ (१९५८–१९९०)
  रशिया (१९९४-)
१०५ ६६ २२ १७ २०७ ७० २२०
  स्वीडन १०७ ६७ १७ २३ २१९ ९४ २१८
  दक्षिण कोरिया १०३ ६२ ३० ११ १९९ ६५ २१६
  पोर्तुगाल ११७ ५९ ३० २८ २०६ १२४ २०७
  अमेरिका १२२ ५९ ३० ३३ २०३ १५१ २०७
  ऑस्ट्रेलिया १०५ ६० २६ १९ २८६ ८३ २०६
  इंग्लंड ९२ ६२ १९ ११ २२६ ६० २०५
  इटली ८७ ६१ १९ १८१ ५१ २०२
  बेल्जियम ११३ ६० २२ ३१ २१६ १३१ २०२
  आर्जेन्टिना १०२ ५९ २४ १९ १८१ ९६ २०१
[[Image:|22x20px|border|होन्डुरासचा ध्वज]] होन्डुरास ११६ ५७ २८ ३१ २१० १३० १९९
  रोमेनिया १०६ ५८ २० २८ १९० १०८ १९४
  ब्राझील ९२ ५६ २५ ११ १९९ ५९ १९३
  इराण ९४ ५६ २४ १४ २०१ ६९ १९२
  पेराग्वे १२० ५६ २४ ४० १६५ १३३ १९२
  उरुग्वे ११८ ५२ ३३ ३३ १५६ ११९ १८९
  स्कॉटलंड १०५ ५४ २३ २८ १६७ ११२ १८५
  जर्मनी (१९३४–१९३८)
  पश्चिम जर्मनी (१९५०-१९९०)
  जर्मनी (१९९४-)
७४ ५५ १७ २१३ ५६ १८२
  एल साल्व्हाडोर ११८ ५३ २३ ४२ १९३ १३६ १८२
  सौदी अरेबिया ९२ ५३ २२ १७ १७३ ७२ १८१
  बल्गेरिया १०९ ५३ २२ ३४ १८१ १४९ १८१
  आयर्लंडचे प्रजासत्ताक (१९३४–१९३८)
  आयर्लंडचे प्रजासत्ताक (१९५०-)
११९ ४७ ३६ ३६ १७० १४१ १७७
  फ्रान्स ९१ ५२ १९ २० १८० ७४ १७५
  ऑस्ट्रिया १०३ ५० २३ ३० १७८ ११४ १७३
  चीन ८२ ५३ ११ १८ १७२ ५४ १७०
  मोरोक्को ९८ ४६ ३२ २० १३१ ७१ १७०
  हंगेरी १०२ ४९ २३ ३० १८१ १२९ १७०
  स्वित्झर्लंड ११० ४७ २९ ३४ १६४ १३३ १७०
  नायजेरिया ८८ ४८ २४ १६ १५१ ७० १६८
  ट्युनिसिया ८८ ४७ २३ १८ १५१ ६८ १६४
  डेन्मार्क १०० ४७ २३ ३० १७० १२० १६४
  पोलंड ९७ ४९ १६ ३२ १८२ ११७ १६३
  त्रिनिदाद आणि टोबॅगो ११५ ४६ २५ ४४ १६९ १५१ १६३
  जपान ८८ ४७ २० २१ १७३ ७० १६१
  कोलंबिया ११८ ४१ ३७ ४० १३२ १२७ १६०
  चिली ११२ ४४ २६ ४२ १६२ १४३ १५८
  कामेरून ७१ ४४ १५ १२ १२२ ५३ १४७
  ग्रीस १०४ ४० २२ ४२ १२५ १५५ १४२
  इजिप्त () ७८ ४१ १८ १९ १३६ ७१ १४१
  चेकोस्लोव्हाकिया (१९३४–१९९०)()
 
Representation of Czechs and Slovaks (१९९४)
७२ ४१ १६ १५ १४६ ६३ १३९
  उत्तर आयर्लंड ११२ ३६ ३० ४६ १२३ १३७ १३८
  कॅनडा ९५ ३६ २९ ३० १२२ ११६ १३७
  नॉर्वे १०६ ३७ २६ ४३ १४३ १४९ १३७
  झांबिया ८४ ४० १६ २८ १२८ ७८ १३६
  कुवेत ७७ ४१ ११ २५ १३५ ७२ १३४
  तुर्कस्तान १०८ ३८ २० ५० १४६ १६५ १३४
  ग्वातेमाला १०० ३५ २८ ३७ १४५ १२७ १३३
  इक्वेडोर १०९ ३४ २७ ४८ १२३ १५७ १२९
  British Mandate of Palestine (१९३४–१९३८)
  इस्रायल (१९५०–)
१०२ ३३ २९ ४० १३७ १४९ १२८
  कतार ७८ ३६ १६ २६ १२५ ८२ १२४
  न्यूझीलंड ७० ३६ १३ २१ १६९ ७५ १२१
  इराक ६९ ३५ १६ १८ १५७ ७३ १२१
  पेरू ११३ ३१ २८ ५४ ११८ १५९ १२१
  बोलिव्हिया ११६ ३३ २१ ६२ १४४ २१६ १२०
  कोत द'ईवोआर ६३ ३३ २० १० ११५ ५५ ११९
  अल्जीरिया ७३ ३२ २१ २० ९५ ७२ ११७
  जमैका ८० ३२ २० २८ ९५ १०० ११६
  घाना ६७ ३२ १७ १८ ९८ ५५ ११३
  उत्तर कोरिया ६९ ३२ १७ २० ९९ ६५ ११३
  हैती ७६ ३२ १५ २९ १२३ १०९ १११
  वेल्स १०० ३० २० ५० १२९ १४४ ११०
  संयुक्त अरब अमिराती ७१ ३१ १६ २४ ११२ ७८ १०९
  गिनी ६४ ३१ १० २३ १०० ७८ १०३
  फिनलंड १११ २८ १७ ६६ १२० २६५ १०१
  बहरैन ७४ २६ २२ २६ ८२ ७७ १००
  झैर (१९५८–१९९७)
  डी.आर. काँगो (१९९७-)
६१ २८ १३ २० १०१ ७२ ९७
  सीरिया () ६२ २७ १५ २० १३७ ६९ ९६
  उझबेकिस्तान ५८ २७ १३ १८ १२३ ७२ ९४
  अँगोला ५३ २३ १८ १२ ७१ ४८ ८७
  युक्रेन ४८ २३ १७ ६५ ३६ ८६
  चेक प्रजासत्ताक (१९९८–) () ४६ २६ १३ ९० ३४ ८५
  क्रोएशिया ३८ २३ १२ ७५ ३३ ८१
  स्लोव्हाकिया (१९९८–) () ४४ २३ १० ११ ८२ ४७ ७९
  क्युबा ६० २० १७ २३ ८३ ९१ ७७
  र्‍होडेशिया (१९७०)
  झिम्बाब्वे (१९७४-)
५७ २१ १४ २२ ५९ ७१ ७७
  पूर्व जर्मनी ४७ २२ १७ ८७ ६५ ७४
  दक्षिण आफ्रिका ३६ २२ ४३ २९ ७१
  ओमान ४६ १९ १२ १५ ८९ ४७ ६९
  सेनेगाल ४७ १८ १५ १४ ६४ ४३ ६९
  टोगो ५३ १९ १२ २२ ६२ ७० ६९
  डच ईस्ट इंडिज (१९३८)
  इंडोनेशिया (१९५०-)
६३ १८ १५ ३० ७९ ११३ ६९
  हाँग काँग ६३ १९ १२ ३२ ७८ ११५ ६९
  व्हेनेझुएला १०६ १८ १४ ७४ ८७ २५९ ६८
  केनिया ५६ १८ १२ २६ ६० ८२ ६६
  थायलंड ६५ १८ १२ ३५ ८९ ११६ ६६
  फिजी ४३ १९ १७ १०३ ८२ ६४
  डच गयाना (१९३८-१९७४)
  सुरिनाम (१९७८-)
५७ १७ १३ २७ ८५ ९६ ६४
  आइसलँड ८४ १६ १५ ५३ ८३ १९१ ६३
  अप्पर वोल्टा (१९७८)
  बर्किना फासो (१९९०-)
४५ १८ २० ६६ ६६ ६१
  स्लोव्हेनिया ४२ १६ १२ १४ ५५ ५० ६०
  सुदान ५६ १५ १५ २६ ५३ ८४ ६०
  गॅबन ४३ १७ १९ ४९ ५१ ५८
  लीबिया ४३ १६ १८ ५० ४९ ५७
  लात्व्हिया ५५ १५ १२ २८ ६५ ९२ ५७
  मलेशिया ४७ १४ १२ २१ ५८ ७१ ५४
  जॉर्डन ४२ १५ १९ ५४ ५४ ५३
  काँगोचे प्रजासत्ताक () ४६ १५ २३ ४६ ६३ ५३
  सिंगापूर ५२ १५ २९ ५७ ८८ ५३
  बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना ३८ १५ १६ ५८ ५० ५२
  सॉलोमन द्वीपसमूह ३३ १५ १२ ९१ ६८ ५१
  लिथुएनिया ५३ १३ ११ २९ ४३ ८० ५०
  मलावी ५१ १२ १३ २६ ५२ ७७ ४९
  लायबेरिया ४९ १३ १० २६ ३४ ७३ ४९
  पनामा ५८ १३ १० ३५ ५७ १२४ ४९
  कुरसावो (१९५८)
  नेदरलँड्स अँटिल्स (१९६२-)
४८ १० १४ २४ ३३ ९५ ४४
  आल्बेनिया ८४ ११ ११ ६२ ५३ १६४ ४४
  सायप्रस ९४ ११ १० ७३ ७४ २६६ ४३
  लेबेनॉन ३२ ११ १२ ५८ ४३ ४२
  तुर्कमेनिस्तान ३० १३ १४ ५० ४३ ४२
  बेलारूस ४० ११ २० ४८ ६० ४२
  एस्टोनिया ५६ ११ ३७ ४६ १२७ ४१
  सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स ४२ १२ २६ ५८ ११६ ४०
  पूर्व येमन (१९८६-१९९०)
  यमनचे प्रजासत्ताक (१९९४-)
३८ १० १९ ४७ ६० ३९
  कझाकस्तान ४० ११ २३ ५९ ८१ ३९
  माली २६ ११ १० ३९ ३४ ३८
  बर्म्युडा २६ १० ६० ३८ ३७
  मादागास्कर ३१ १० १४ ३६ ४१ ३७
  मॅसिडोनिया ४० २२ ४९ ७१ ३६
  दहोमी (१९७४)
  बेनिन (१९८६-)
३६ १० २१ ३६ ७७ ३५
  ताजिकिस्तान २० १० ४७ १७ ३४
  व्हानुआतू ३१ १० १८ ६५ ७२ ३३
  जॉर्जिया ३८ २१ ४० ६५ ३३
  भारत ३१ १४ ३४ ६४ ३३
  न्यू कॅलिडोनिया १६ ३८ १५ ३१
  युगांडा २८ १५ २९ ४९ ३१
  सियेरा लिओन ३७ २२ २७ ५७ ३१
  ताहिती २५ ११ ३० ५७ ३०
  बार्बाडोस २७ १५ २७ ५५ २८
  सेंट किट्स आणि नेव्हिस २० ४३ ३६ २७
  किर्गिझस्तान २१ ११ २८ ३४ २६
  इथियोपिया ३१ १७ ३४ ५४ २६
  केप व्हर्दे २० १० १९ २६ २४
  रवांडा २७ १५ २३ ३८ २४
  आर्मेनिया ४२ १२ २६ ३० ८३ २४
  बांगलादेश ३६ २६ २६ ८६ २४
  टांझानिया २५ १० ११ २४ ३१ २२
  अँटिगा आणि बार्बुडा २६ १६ २८ ६९ २२
  डॉमिनिकन प्रजासत्ताक १९ १० २३ ३७ २१
  नायजर २० ११ १५ ३३ २१
  नामिबिया ३१ २० २४ ७५ २१
  मोझांबिक २४ १४ २२ ३८ २०
  गांबिया १६ १४ २२ १९
  बोत्स्वाना २४ १५ १८ ३८ १९
  टोंगा १६ १० १८ ७० १८
  फेरो द्वीपसमूह ५० ४२ २६ १३९ १८
  ग्रेनेडा १५ ३९ ३३ १७
  बुरुंडी १४ १० १७ १७
  व्हियेतनाम() २८ २१ २० ६३ १७
  मालदीव २२ १५ २८ ९५ १७
  अझरबैजान ३८ २८ १२ ७४ १६
  चिनी ताइपेइ ४८ ४० २४ १७६ १६
  सेंट लुसिया १४ १८ २८ १५
  सामो‌आ (१९९४-१९९८)
  सामो‌आ (२००२-)
१४ २५ ३९ १५
  पापुआ न्यू गिनी १० २२ १९ १४
  पॅलेस्टाईन १४ १९ २७ १४
  श्रीलंका () २७ १९ १९ ६७ १४
  मोल्दोव्हा ३८ २८ १९ ७५ १४
  लक्झेंबर्ग ११४ १०७ ५४ ३८१ १३
  माल्टा ८२ ७२ २५ २४७ १२
  गयाना २० १५ १६ ४५ ११
  चाड १० १० १५ १०
  लिश्टनस्टाइन ४० ३४ १८ १२१ १०
  मकाओ ३१ २७ १३ १४८ १०
  माँटेनिग्रो १० १४
  डॉमिनिका १२ १२ ३५
  इस्वाटिनी १३ २८
  बहामास १० १० ३५
  पोर्तो रिको १७ १२ १३ ४९
  नेपाळ २४ २० १५ ८७
  इक्वेटोरीयल गिनी १० १७
  गिनी-बिसाउ १३
  मॉरिटानिया १४ ११ ३३
  बेलीझ १२ ३५
  मॉरिशस १६ १३ १२ ४४
  लाओस १४ ११ ७६
  आंदोरा ३२ २९ १२ १०९
  सारलॅंड
  अरूबा १० १२ ३१
  जिबूती ४०
  दक्षिण व्हियेतनाम ()
  साओ टोमे व प्रिन्सिप १३
  टर्क्स आणि कैकास द्वीपसमूह २४
  लेसोथो १४ ११ ३३
  कूक द्वीपसमूह १४ १३ ५५
  इरिट्रिया
  सोमालिया १५
  केमन द्वीपसमूह १९
  सेशेल्स १० २६
  ब्रिटीश व्हर्जिन द्वीपसमूह २७
  कंबोडिया १४ १२ ५४
  पाकिस्तान २६ २४ ११ ११२
  सान मारिनो ४६ ४४ २०५
  दक्षिण येमेन
  तुवालू २२
  अँग्विला २७
  निकाराग्वा १२ ११ ३२
  फिलिपाईन्स ३९
  मंगोलिया १० ४४
  मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक
  कोमोरोस १०
  पूर्व तिमोर ११
  म्यानमार () ११
  अफगाणिस्तान १८
  माँटसेराट ३३
  यु.एस. व्हर्जिन द्वीपसमूह ३५
  गुआम ३५
  ब्रुनेई १२ १२ ५७
  अमेरिकन सामोआ १२ १२ १२९
  भूतान N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
विश्वचषक विजेत्या संघाच प्रात्रता फेरीतील प्रदर्शन
संघ सा वि सम हा गोके गोझा गुण
  इंग्लंड ९२ ६२ १९ ११ २२६ ६० २०५
  इटली ८७ ६१ १९ १८१ ५१ २०२
  आर्जेन्टिना १०२ ५९ २४ १९ १८१ ९६ २०१
  ब्राझील ९२ ५६ २५ ११ १९९ ५९ १९३
  उरुग्वे ११८ ५२ ३३ ३३ १५६ ११९ १८९
  जर्मनी (१९३४–१९३८)
  पश्चिम जर्मनी (१९५०-१९९०)
  जर्मनी (१९९४-)
७४ ५५ १७ २१३ ५६ १८२
  फ्रान्स ९१ ५२ १९ २० १८० ७४ १७५

शेवटचा बदल: १२ मार्च २०१०.

1Egypt and Syria formed a joint association in 1960 and entered the preliminary competition for World Cup 1962 as a joint team, called United Arab Republic, though they withdrew before playing any game. Later, Egypt entered the preliminary rounds for World Cup 1966 under the name of United Arab Republic, but withdrew yet again before playing.
2FIFA actually consider both Czech Republic and Slovakia as successors of former Czechoslovakia team. Czechoslovakia, RCS and Czech Republic together have a record of 118 World Cup qualifying matches played (67 wins, 23 draws, 28 losses, 236 goals scored, 97 goals allowed, and 224 soccer-points scored). Czechoslovakia, RCS and Slovakia together have a record of 116 World Cup qualifying matches played (64 wins, 26 draws, 26 losses, 228 goals scored, 110 goals allowed, and 218 soccer-points scored).
3Congo entered the preliminary competition for World Cup 1966 as French Congo, but their entry was not accepted by FIFA.
4The federation ruling Vietnam national football team now seems to have been established in North Vietnam (that never entered the World Cup), so it seems to make more sense not to merge the results of Vietnam and South Vietnam.
5Sri Lanka entered the preliminary competition for World Cup 1974 as Ceylon, but withdrew before playing any game.
6Myanmar entered the preliminary competition for World Cup 1950 as Burma, but withdrew before playing any game.

संघटनेनुसार संघ माहितीसंपादन करा

The table below lists the numbers of spots allocated by FIFA for each continent in each tournament. Places in the intercontinental play-offs count as 0.5 spots. Numbers in bold represent the winners of the intercontinental play-offs. "+C" denotes an additional spot for defending champions. "+H" denotes an additional spot for hosts.

Places allocated for continents
संघटन १९३४
 
(१६)
१९३८
 
(१५)
१९५०
 
(१३)
१९५४
 
(१६)
१९५८
 
(१६)
१९६२
 
(१६)
१९६६
 
(१६)
१९७०
 
(१६)
१९७४
 
(१६)
१९७८
 
(१६)
१९८२
 
(२४)
१९८६
 
(२४)
१९९०
 
(२४)
१९९४
 
(२४)
१९९८
 
(३२)
२००२
 
 
(३२)
२००६
 
(३२)
२०१०
 
(३२)
२०१४[ संदर्भ हवा ]
 
(३२)
आफ्रिका / / / ०.५ ०.५
+H
आशिया ०.५ ३.५ २.५
+२H
४.५ ४.५
Oceania / / / / / / ०.५ ०.५ ०.२५ ०.५ ०.५ ०.५ ०.५
युरोप १२ ११
+C+H

+C
११
+H
९.५
+C+H

+H

+C
८.५
+H
८.५
+C
१३
+H
१२.५
+C
१३
+H
१२
+C
१४
+H
१३.५
+C
१३
+H
१३ १३.५
पुर्व व मध्य अमेरीका आणि कॅरेबीयन ०.५
+H

+H
१.२५
+H
३.५ ३.५ ३.५
दक्षिण अमेरीका
+H

+C
३.५
+C+H

+C
२.५
+C
२.५
+H

+C
२.५
+C
३.५
+C
४.५ ४.५ ४.५
+H
एकूण १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ २४ २४ २४ २४ ३२ ३२ ३२ ३२ ३२


 • 1 In 1938, ऑस्ट्रिया withdrew after qualifying due to being annexed by Germany and were not replaced, so only 15 teams, 12 of them European, played in the finals.
 • 2 In 1950, India, Scotland and Turkey withdrew after qualifying and were not replaced, so only 13 teams, none of them Asian and 6 of them European, played in the finals.
 • 3 Initially in 1958, Africa and Asia together were given 1 spot, while Europe was given 9 spots. However, after Israel won the African and Asian zone without playing any matches due to withdrawals of other teams, a special play-off was arranged between them and a European team (Wales). So in effect, Africa and Asia together were given 0.5 spots, while Europe was given 9.5 spots.
 • 4 In 1962, Europe was given 8 automatic spots, plus 2 additional spots in the intercontinental play-offs, in effect giving them 9 spots. The two European teams played an African team and an Asian team respectively, and both European teams won. Therefore, 10 European teams played in the finals.
 • 5 In 1994, there were two rounds of intercontinental play-offs. First, an Oceanian team played a team from North and Central America and Caribbean, and the winner then played a South American team.
 • 6 From the 2006 qualifiers on, the defending champion no longer has an automatic spot secured.
 • 7 In 2014, the champion of Oceania qualification will join the final round of Asia qualification.

Qualification competition entrants over timeसंपादन करा

The number of teams entering the qualification process and the number of matches played have been steadily growing over time.

Number of teams entering qualification (including automatic qualifiers)
Continental zone 1934
 
(16)
1938
 
(15)
1950
 
(13)
1954
 
(16)
1958
 
(16)
1962
 
(16)
1966
 
(16)
1970
 
(16)
1974
 
(16)
1978
 
(16)
1982
 
(24)
1986
 
(24)
1990
 
(24)
1994
 
(24)
1998
 
(32)
2002
 
 
(32)
2006
 
(32)
2010
 
(32)
Africa 3 0 0 0 11 6 21 13 24 26 29 29 26 40 38 51 51 53
Asia 2 4 3 5 7 18 22 21 27 26 29 36 42 39 43
Oceania1 0 0 0 0 0 0 4 5 7 10 10 12 11
Europe 21 26 19 29 29 30 33 31 33 32 34 33 33 39 50 51 52 53
North and Central America
and Caribbean
4 7 3 5 6 8 10 14 14 17 15 18 16 23 30 35 34 35
South America 4 2 8 6 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10
Total entrants 32 37 34 45 55 56 74 75 99 107 109 121 116 147 174 199 198 205
Teams played2 27 21 19 33 46 49 51 68 90 95 103 110 103 130 168 193 194 2003
Matches played 27 22 26 57 89 92 127 172 226 252 306 308 314 497 643 777 847 853
Goals scored 141 96 121 208 341 325 393 542 620 723 797 801 735 1446 1922 2452 2464 2344
Average goals per match 5.22 4.36 4.65 3.65 3.83 3.53 3.09 3.15 2.74 2.87 2.60 2.60 2.34 2.91 2.99 3.16 2.91 2.75
 • 1 Because the Oceania Football Confederation has used the World Cup Qualifiers as a phase of (or as the entire) Oceania Nations Cup, there is the possibility for non-FIFA countries to enter in matches that double as World Cup qualifiers. In the 2006 qualifiers, New Caledonia were included in the tournament although they were not FIFA members at the date of close of entries. They are, however, included in the 12 nations listed as they joined FIFA during the course of qualification, even though they had been technically eliminated from contention a few days earlier (a similar situation occurred in the entries for 2010, with Montenegro's entry accepted prior to their admission by FIFA). By contrast, Tuvalu have entered the 2007 South Pacific Games Football tournament, which double as qualifiers for the 2010 World Cup. They are not included in the 11 OFC entrants, although their results will have an impact on qualification.
 • 2 "Teams played" is the total number of teams that played at least one qualifying match.
 • 3 This number include Tuvalu and South Africa. Although South Africa were automatically qualified for 2010 as hosts, they competed in the CAF qualifiers, becoming the first hosts to compete in World Cup qualifying since 1934. This is because the Confederation of African Football used its 2010 World Cup qualifiers as the qualifying phase for the 2010 African Cup of Nations, a tournament for which South Africa had to qualify separately.

पात्रते साठी पदार्पनसंपादन करा

विश्वचषक युरोप दक्षिण अमेरीका पुर्व, मध्य अमेरीक आणि कॅरेबियन आशिया आफ्रिका ओशेनिया एकूण
 
१९३४
  ऑस्ट्रिया
  बेल्जियम
  बल्गेरिया
  चेकोस्लोव्हाकिया
  एस्टोनिया
  फ्रान्स
  जर्मनी
  ग्रीस
  हंगेरी
  आयर्लंडचे प्रजासत्ताक
  इटली
  लिथुएनिया
  लक्झेंबर्ग
  नेदरलँड्स
  पोलंड
  पोर्तुगाल
  रोमेनिया
  स्पेन
  स्वीडन
  स्वित्झर्लंड
  तुर्कस्तान
[[Image:{{{flag alias-kingdom}}}|22x20px|border|युगोस्लाव्हियाचा ध्वज]] युगोस्लाव्हिया
  ब्राझील
  पेरू
  आर्जेन्टिना
  चिली
  क्युबा
  हैती
  मेक्सिको
  अमेरिका
  Palestine   इजिप्त none २७
 
१९३८
  फिनलंड
  आयर्लंडचे प्रजासत्ताक
  लात्व्हिया
  नॉर्वे
  कोलंबिया   क्युबा
  कोस्टा रिका
  डच गयाना
  एल साल्व्हाडोर
  जपान
  डच ईस्ट इंडिज
none none
 
१९५०
  इंग्लंड
  उत्तर आयर्लंड
  स्कॉटलंड
  वेल्स
  युगोस्लाव्हिया
  बोलिव्हिया
  चिली
  पेराग्वे
  इक्वेडोर
  उरुग्वे
none   इस्रायल
  सीरिया
  म्यानमार
  फिलिपाईन्स
  इंडोनेशिया
  भारत
none none
 
१९५४
  सारलॅंड
  तुर्कस्तान
  पश्चिम जर्मनी
  आइसलँड
  ब्राझील
  चिली
  पेराग्वे
none   जपान
  दक्षिण कोरिया
  तैवान
  दक्षिण व्हियेतनाम
none none
 
१९५८
  डेन्मार्क
  East Germany
  आइसलँड
  सोव्हियेत संघ
  आर्जेन्टिना
  बोलिव्हिया
  कोलंबिया
  पेरू
  उरुग्वे
  व्हेनेझुएला
  कॅनडा
  कोस्टा रिका
  कुरसावो
  ग्वातेमाला
  चीन
  इंडोनेशिया
[[Image:{{{flag alias-1910}}}|22x20px|border|हाँग काँगचा ध्वज]] हाँग काँग
  सुदान
  इथियोपिया
none १७
 
१९६२
  सायप्रस   इक्वेडोर   डच गयाना
[[Image:|22x20px|border|होन्डुरासचा ध्वज]] होन्डुरास
  नेदरलँड्स अँटिल्स
none   इथियोपिया
  घाना
  मोरोक्को
  नायजेरिया
  ट्युनिसिया
  युनायटेड अरब प्रजासत्ताक
none १०
 
१९६६
  आल्बेनिया   व्हेनेझुएला   जमैका
  त्रिनिदाद आणि टोबॅगो
  उत्तर कोरिया   काँगोचे प्रजासत्ताक
  लायबेरिया
  गिनी
  अल्जीरिया
  लीबिया
  कामेरून
  माली
  सेनेगाल
  गॅबन
  दक्षिण आफ्रिका
  ऑस्ट्रेलिया
 
१९७०
none none   बर्म्युडा
  एल साल्व्हाडोर
none   अल्जीरिया
  कामेरून
  लीबिया
  र्‍होडेशिया
  सेनेगाल
  झांबिया
  न्यूझीलंड
 
१९७४
  माल्टा none   अँटिगा आणि बार्बुडा
  पोर्तो रिको
  हाँग काँग
  इराण
  इराक
  कुवेत
  मलेशिया
  दक्षिण व्हियेतनाम
  थायलंड
  काँगोचे प्रजासत्ताक
  कोत द'ईवोआर
  दहोमी
  गिनी
  केनिया
  लेसोथो
  मॉरिशस
  मादागास्कर
  सियेरा लिओन
  टांझानिया
  टोगो
  झैर
none २१
 
१९७८
none none   बार्बाडोस
  डॉमिनिकन प्रजासत्ताक
  गयाना
  पनामा
  सुरिनाम
  बहरैन
  चिनी ताइपेइ
  कतार
  सौदी अरेबिया
  सिंगापूर
  श्रीलंका
  संयुक्त अरब अमिराती
  मलावी
  मॉरिटानिया
  नायजर
  युगांडा
  अप्पर वोल्टा
  मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक
none १५
 
१९८२
none none   ग्रेनेडा   मकाओ   गांबिया
  लायबेरिया
  मादागास्कर
  मोझांबिक
  सोमालिया
  झिम्बाब्वे
  फिजी
 
१९८६
none none none   बांगलादेश
  ब्रुनेई
  भारत
  जॉर्डन
  नेपाळ
  पूर्व येमन
  दक्षिण येमेन
  संयुक्त अरब अमिराती
  ओमान
  लेबेनॉन
  अँगोला
  बेनिन
none १०
 
१९९०
none none   बेलीझ   ओमान
  पाकिस्तान
  मालदीव
  बर्किना फासो
  गॅबन
  रवांडा
none
 
१९९४
  फेरो द्वीपसमूह
  रशिया
  सान मारिनो
none   निकाराग्वा
  सेंट लुसिया
  सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स
  म्यानमार
  लेबेनॉन
  श्रीलंका
  व्हियेतनाम
  यमनचे प्रजासत्ताक
  बोत्स्वाना
  बुरुंडी
  साओ टोमे व प्रिन्सिप
  नामिबिया
  दक्षिण आफ्रिका
  इस्वाटिनी
  सॉलोमन द्वीपसमूह
  ताहिती
  व्हानुआतू
  सामो‌आ
१८
 
१९९८
  आर्मेनिया
  अझरबैजान
  बेलारूस
  बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना
  क्रोएशिया
  चेक प्रजासत्ताक१०
  जॉर्जिया
  जर्मनी
  लिश्टनस्टाइन
  मॅसिडोनिया
  मोल्दोव्हा
  स्लोव्हाकिया१०
  स्लोव्हेनिया
  युक्रेन
  युगोस्लाव्हिया११
none   अरूबा
  बेलीझ
  केमन द्वीपसमूह
  डॉमिनिका
  बहामास
  सेंट किट्स आणि नेव्हिस
  कंबोडिया
  कझाकस्तान
  किर्गिझस्तान
  मालदीव
  फिलिपाईन्स
  ताजिकिस्तान
  तुर्कमेनिस्तान
  उझबेकिस्तान
  डी.आर. काँगो१२
  गिनी-बिसाउ
  रवांडा
  कूक द्वीपसमूह
  पापुआ न्यू गिनी
  सामो‌आ
  टोंगा
३५
  
२००२
  आंदोरा none   अँग्विला
  बहामास
  ब्रिटीश व्हर्जिन द्वीपसमूह
  माँटसेराट
  टर्क्स आणि कैकास द्वीपसमूह
  यु.एस. व्हर्जिन द्वीपसमूह
  गुआम
  लाओस
  मंगोलिया
  पॅलेस्टाईन
  केप व्हर्दे
  मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक
  चाड
  जिबूती
  इक्वेटोरीयल गिनी
  इरिट्रिया
  माली
  साओ टोमे व प्रिन्सिप
  सेशेल्स
  अमेरिकन सामोआ २२
 
२००६
  सर्बिया आणि माँटेनिग्रो१३ none none   अफगाणिस्तान none   न्यू कॅलिडोनिया१४
 
२०१०
  माँटेनिग्रो१०
  सर्बिया१०
none none   भूतान
  म्यानमार
  पूर्व तिमोर
  कोमोरोस   तुवालू१४
Total ६२ १० ३७ ५० ५८ १३ २३०
 • 1 Despite being the hosts, Italy had to qualify to the tournament.
 • 2 Only teams that played at least one match are considered for the purposes of first appearance. Teams that withdrew prior to the qualification, or that qualified to the World Cup automatically due to another team's withdrawal are not considered and written Italics.
 • 3 First appearance as Socialist Federal Republic of Yugoslavia; previous appearance as Kingdom of Yugoslavia.
 • 4 First appearance as Israel; previous appearances as Palestine.
 • 5 First appearance as Suriname; previous appearances as Dutch Guiana.
 • 6 First appearance as Zimbabwe; previous appearances as Rhodesia.
 • 7 First appearance as Benin; previous appearances as Dahomey.
 • 8 First appearance as Burkina Faso; previous appearances as Upper Volta.
 • 9 First appearance after the reunification.
 • 10 First appearance after the split.
 • 11 First appearance as Federal Republic of Yugoslavia; previous appearances as Kingdom of Yugoslavia and Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
 • 12 First appearance as Democratic Republic of the Congo; previous appearances as Zaire.
 • 13 First appearance as Serbia and Montenegro; previous appearances as Federal Republic of Yugoslavia.
 • 14 Not a member of FIFA at the time of the qualification.