महाराष्ट्रातील धरणांची यादी

(जिल्हावार धरणे या पानावरून पुनर्निर्देशित)

महाराष्ट्रामधील प्रत्येक जिल्ह्यात वाहत्या पाण्यावर बांधलेले अनेक बांध, बंधारे, धरणे, तलाव, पाझर तलाव, तळी आणि प्रकल्प आहेत. त्यांची नावे पुढिलप्रमाणे आहेत :--

महाराष्ट्रातील धरणांची संख्या संपादन

क्र वर्ग पूर्ण अपूर्ण
मोठी १७ ६५
मध्यम १७३ १२६
लहान १६२३ ८१३

महाराष्ट्रातील जिल्हावार धरणे संपादन

  • कोल्हापूर जिल्हा काळम्मावाडी धरण, तिल्लारी धरण, तुळशी धरण, धामणी धरण, पाटगाव धरण (मौनीसागर जलाशय), राधानगरी धरण (महाराणी लक्ष्मीबाई धरण)
  • धुळे जिल्हा : अक्कलपाडा धरण, अंचोळे, कानोली, गोंदूर तलाव, डेडरगाव तलाव, देवभाने, नकाणे तलाव, पुरमेपाडा, मांडळ, राक्षी, हरणमाळ तलाव,
  • रत्‍नागिरी जिल्हा : कोंडवली धरण, टांगर धरण, तळवडे धरण, निवे जोशी धरण, निवे बुद्रुक धरण, मोरवणे धरण, लांजा-साखरपा धरण


पहा : जिल्हावार नद्या