पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पुणे जिल्ह्यातील वरसगाव धरण एक धरण आहे.या धरणाने बनलेल्या पाण्याच्या साठ्याला काहीजण बाजी पासलकर जलाशय असे म्हणतात.हे धरण मोसी नदी वरती आहे मोसी नदी मुुुठा नदीची उपनदी आहे

वरसगाव धरण
अधिकृत नाव वरसगाव धरण
धरणाचा उद्देश सिंचन
जलाशयाची माहिती
निर्मित जलाशय वीर बाजी पासलकर जलाशय


पहा : महाराष्ट्रातील जिल्हावार नद्या

पहा : महाराष्ट्रातील जिल्हावार धरणे