उत्तर महाराष्ट्रातल्या जळगाव जिल्ह्यातील धामणगाव बंधारा एक धरण आहे.

धामणगाव बंधारा
अधिकृत नाव धामणगाव बंधारा
धरणाचा उद्देश सिंचन